clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

?олдау к?рсету

?ызмет к?рсету. Біз роботтар?а бір жыл?а кепілдік береміз; ?нім сапасыны? кепілдігі еуропалы? сертификаттармен, ресейлік гигиеналы? ?орытындылармен ж?не Ростест сертификаттарымен растал?ан.

Біз ресми iRobot Corporation деп аталатын жеке-меншік ?ызмет к?рсету орталы?ын ашты?; ?ызмет к?рсету орталы?ы кепілдік, кепілдік берілгеннен кейінгі ?ызмет к?рсетумен айналысдаы, сонымен ?атар, клиент ?алауымен ?олданыста?ы ?лгілерді? ба?дарламалы? ?амсыздандыруын жа?арта алады.

Компаниямызды? ?оймасында б?кіл ?нім ?атарыны?, сонымен ?оса, ?осымша ?ызметтерге арнал?ан ??рамдас б?ліктерді?, алынбалы-салмалы б?ліктерді?, керек-жара?тарды? ж?не ?осал?ы б?лшектерді? ?немі толы?тырылып отыратын ?оры бар.

?ызмет к?рсету орталы?ы д?йсенбі-ж?ма аралы?ында са?ат 10:00-ден бастап 18:00-ге дейін ж?мыс жасайды.

Байланысу:
e-mail: kornienkosu@mail.ru
Телефон: +7 (727) 261 09 15, 272 70 25
Алматы ?., Желто?сан к-сі, 103