clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

Бiз туралы

«Акапэлл лтд» ЖШС жас, екпінді дамып келе жат?ан ас?йді? к?ркін келтіру саласында?ы к?сіп?ойлар компаниясы.

 

Компаниямыз аса ірі еуропалы? ас?й ж?не т?рмысты? ??рал-жабды?тар ?ндірушілерді? ресми серіктесі болып табылады. Осы ?німдер туралы а?паратты бізді? www.europrestige.kz бас сайтымыздан таба аласыздар. 

К?сіп?ойлы?ымыз?а біз к?рсететін ?ызметтер сапасы д?лел, ?рі Сізді? ?йі?ізді? басты б?лігімен ж?мыс жасау кезіндегі негізгі ??ралымыз болып табылады. ?азіргі заман?ы ас?й жобалау кезінде тапсырыс берушіні? тал?амы мен ?ажеттіліктерін, отбасы ??рамын, ?мір салтын, ?зіндік ерекшеліктерін, орын-жайды? с?улеттік ?згешеліктерін, тартыл?ан коммуникация желілеріні? сипаттамаларын, ас?йді т?рмысты? техникамен ж?не ?зге де керек-жара?тармен толтыру бойынша ?сыныс-?алауларды ескеруді талап ететін к?рделі технологиялы? ?нім болып табылады.

Компания ?аза?стан нары?ында келесілерді ?сынады:

?здік жи?аз фабрикаларыны? бірі Еуроплак; 

Dilazzaro итальян фабрикасыны? тама? ішетін ?стелдер мен отыратын орынды?тар;

Б?кіл дерлік еуропалы? ?ндіпушілер Ariston, Bosh, Siemens, Gore nje, Franke, Fagor, Whirlpool, Elica, Turbo, Miele ?сынатын орнатылмалы техника;

Ас?йге арнал?ан ?рт?рлі керек-жара?тар ж?не жары?тандыру ??ралдары.

Біра? бізді? компания м?нымен ?ана шектеліп ?ой?ан жо?!

«Акапэлл лтд» компаниясы ресми iRobot Corporation ?кілі болып табылады.

Біз жеткізетін орын-жайларды автоматты тазалау ж?йелері ?аза?станды? ж?не еуропалы? нары?тар?а бейімделген. ?нім сапасы еуропалы? ж?не ресейлік сапа ж?не тазалы? сертификаттарымен растал?ан. 

Тазалау ж?йелерін сату нары?ыны? ?алыпты ж?мыс жасауы ?шін біз ?зімізді? ?ызмет к?рсету орталы?ын ашты?.

Жа?а тауарды с?тті ілгері бастыру?а компаниямыз?а тиесілі Алматыда?ы ж?не ?аза?станны? барлы? ??ірлеріндегі б?лшек сауда контрагенттеріні? жетіліп келе жат?ан желісі ы?пал етеді. ?оймаларда iRobot тазалау ж?йелеріні? ?зекті ?лгілік ?атары ?амтыл?ан тауар ?оры ?немі ?зілмейді.

?аза?стан нары?ына компания ресми т?рде 2010 жылды? басында ?аза?стан нары?ы ?шін бейімделген ж?не ресми сертификаттал?ан ?лгілермен шы?ты.
 

??р?а? тазалау?а арнал?ан роботтар

iRobot Roomba 620

iRobot Roomba 630

iRobot Roomba 780

iRobot Roomba 790

Дым?ыл тазалау?а арнал?ан роботтар

iRobot Scooba 390

Тауар?а алдын-ала тапсырыс беру ж?йесі ж?мыс жасайды. ??ірлік серіктестеріміз ?шін біз тауарды тасымалдау компаниялары ар?ылы жеткіземіз.

Біз серіктестерімізге бірнеше о?у ба?дарламаларын ?сынамыз, аны?тамалы? ??ралдар, тізбелер, жарнамалы? материалдар ?сынамыз. Толы?ыра? а?паратты ?зі?ізді? менеджері?ізден біле аласыз.

Б?лшек сауда клиенттері iRobot ?німдерін келесі сайт ар?ылы сатып ала алады: www.irobot.com.kz