clock 10:00 - 20:00 call us +7 727 224 82 84
 

Компания туралы | Бiз туралы | Ынтыма?тасты? |Делдалдар?а

Жеткiзу

?аза?стан

Тауар б?кіл ?аза?стан бойынша жеткізіледі.

Жеткізу шы?ындарын сатып алушы к?тереді.

Жеткізумен ExLine (ИксЛайн) шабарман компаниясы айналысады.

?тініш: тауар ??ны мен жеткізу мерзімдерін м??ият ?арап шы?ы?ыздар!

Тауар толы?ымен т?ленгеннен кейін жеткізіледі.

Тапсырыс р?сімдеу к?ндері, ?оймадан алу, тауарды жеткізуге тапсыру, демалыс ж?не мейрам к?ндері жеткізу мерзімінде ескерілмейді!

Тауарды жеткізу мезімі ж?не ??ны ?рт?рлі болады.

Алматы

Алматы ж?не ??ірлерген жеткізу ?шін сайтта тапсырыс беруді? е? т?мен сомасы - 5000 те?ге.

Тегін жеткізу кез-келген ша?сор?ыш-роботты сатып алын?анда ж?зеге асырылады.

Кез-келген керек-жара?тарды жеткізу 2000 те?гені ??райды.

Жеткізу мерзімі: тапсырыс беру к?ні (са?ат 12:00 кейін р?сімделген тапсырыс келесі к?ні жеткізіледі).

Д?йсенбі-Ж?ма аралы?ында жеткізу уа?ыты: са?ат 10.00 бастап 18.00 дейін

На?ты соманы ?олма-?ол а?шамен тауарды ал?аннан кейін т?леуге болады.

Тауарды тапсыру тек тапсырыс берушіні? к?зінше ?ана ж?зеге асырылады.

Тауарды тапсыру кезінде оны? ж?мыс?а жарамдылы?ын тексеру шабарманны? к?зінше ж?ргізіледі.